X

mat-sr-gim (Gimnazija Jožeta Plečnika, Alenka Cvetkovič)

mat-sr-gim-001-03 (20200922)...NI zgoraj … KOORDINATNI SISTEM, PODRAŽITVE, MEŠALNA NALOGA … #video#pdf
mat-sr-gim-001-02 (20200913)...NI zgoraj … KOORDINATNI SISTEM, SISTEM TREH ENAČB, ODSTOTKI (FAKTOR PODRAŽITVE, STAROSTNI PROBLEM, MEŠALNI PROBLEM) … #video#pdf
mat-sr-gim-001-01 (20200912)...NI zgoraj … ABSOLUTNA VREDNOST … #video#pdf