X

mat-rutine

 

1) KOTNE FUNKCIJE … PDF

 

1.1) TABELA OSTRIH KOTOV … PDF/video

TABELA OSTRIH KOTOV

RAZLAGE:

27.09.2019 (mat-sr-op37-pr3) …TABELA OSTRIH KOTOV … PDF/video

TABELA OSTRIH KOTOV

 

1.2) OSNOVNE FORMULE ZA KOTNE FUNKCIJE … PDF/video

OSNOVNE FORMULE ZA KOTNE FUNKCIJE

 

1.3) ADICIJSKI IZREKI … PDF/video

ADICIJSKI IZREKI

 

1.4) KOTNE FUNKCIJE DVOJNIH KOTOV … PDF/video

KOTNE FUNKCIJE DVOJNIH KOTOV

 

1.5) SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ … PDF/video

SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ

 

1.6) PREHOD NA OSTRI KOT … PDF/video

PREHOD NA OSTRI KOT

RAZLAGE:

27.09.2019 (mat-sr-op37-pr3) …PREHOD NA OSTRI KOT … PDF/video

PREHOD NA OSTRI KOT

 

1.7) KROG ENOTE … PDF/video

… KROG ENOTE

1) …#PRETVORBA V OBLIKO ZA ODVAJANJE #TABELA ODVODOV #ODVOD VEČČLENIKA #ODVOD POMNOŽENE KONSTANTE #ODVOD PRODUKTA DVEH FUNKCIJ #ODVOD KVOCIENTA DVEH FUNKCIJ #ODVOD POSREDNE (SESTAVLJENE) FUNKCIJE #TABELA ODVODOV #PARCILANO ODVAJANJE … PDF/video
006) …#RISANJE KORENOV (VIŠINSKI IZREK) … PDF/video
007) …#SEŠTEVANJE, ODŠTEVANJE IN MNOŽENJE DOLŽIN … PDF/video
008) 001) …#www.scpet.net #marko dolenšek #2. letnik #naloge #zvezek #RISANJE KORENOV (VIŠINSKI IZREK) #SEŠTEVANJE, ODŠTEVANJE IN MNOŽENJE DOLŽIN … PDF/video
001) …#RISANJE KOTOV Z GEOTRIKOTNIKOM … PDF/video
002) …#KONSTRUKCIJA KOTA 60° … PDF/video
003) …#SIMETRALA KOTA … PDF/video
004) …#SIMETRALA DALJICE … PDF/video
005) …#RISANJE DELA DALJICE (1/n) … PDF/video
2) …#RISANJE RACIONALNE FUNKCIJE … PDF/video
20) …#ARITMETIČNO ZAPOREDJE … PDF/video
22) …#GEOMETRIJSKO ZAPOREDJE … PDF/video
18) …#OMEJENOST IN MONOTONOST ZAPOREDJA … PDF/video

GEOMETRIJA

001) …#RISANJE KOTOV Z GEOTRIKOTNIKOM…pdf/video
002) …#KONSTRUKCIJA KOTA 60°…pdf/video
003) …#SIMETRALA KOTA…pdf/video
004) …#SIMETRALA DALJICE…pdf/video
005) …#RISANJE DELA DALJICE (1/n)…pdf/video
006) …#RISANJE KORENOV (VIŠINSKI IZREK)…pdf/video
007) …#SEŠTEVANJE, ODŠTEVANJE IN MNOŽENJE DOLŽIN…pdf/video