X

ARHIV_1

215-(02/feb/2020) upreko-ef-op1-pr20 ... NEKAJ MEŠANIH NALOG PO NAROČILU ... #video/#pdf
216-(29/jan/2020) upreko-ef-op1-pr19 ... STROŠKI ZA POSLOVNO ODLOČANJE, VISOK/NIZEK NAPOR, OCENJEVANJE FUNKCIJE POVPRAŠEVANJA ... #video/#pdf
217-(26/jan/2020) upreko-ef-op1-pr18 ... VSTOP IN IZSTOP, NASH, LIMITNE CENE, STROŠKI ZA POSLOVNO ODLOČANJE, LASTNA PROIZVODNJA ... #video/#pdf
218-(25/jan/2020) upreko-ef-op1-pr17 ... TEORIJA IGER ... #video/#pdf
219-(24/jan/2020) upreko-ef-op1-pr16 ... OLIGOPOL IN NASHEVO RAVNOTEŽJE ... #video/#pdf
220-(23/jan/2020) upreko-ef-op1-pr15 ... LIMITNE CENE, PREDATORSTVO, PRIMER BESANKO ... #video/#pdf
221-(13/jan/2020) upreko-ef-op1-pr13 ... POPOLNA KONKURENCA, MONOPOL, NALOGE IZ VAJ ... #video/#pdf
222-(11/jan/2020) upreko-ef-op1-pr12 ... MONOPOL ... #video/#pdf
223-(10/jan/2020) upreko-ef-op1-pr11 ... DOLGOROČNO RAVNOTEŽJE V POPOLNI KONKURENCI ... #video/#pdf
224-(09/jan/2020) upreko-ef-op1-pr10 ... POPOLNA KONKURENCA ... #video/#pdf
225-(31/dec/2019) upreko-ef-op1-pr5 ... POVPRAŠEVANJE (DVE NALOGI) ... #video/#pdf
226-(23/dec/2019) upreko-ef-op1-pr4 ... KRATKOROČNI STROŠKI, DOLGOROČNI STROŠKI, POVEZAVA S PRODUKCIJSKO FUNKCIJO ... #video/#pdf
227-(18/dec/2019) upreko-ef-op1-pr3 ... LINEARNA IN NELINEARNE FUNKCIJE POVPRAŠEVANJA ... #video/#pdf
228-(13/dec/2019) upreko-ef-op1-pr2 ... ELASTIČNOSTI, PRIMERJALNA ANALIZA, POTROŠNIK ... #video/#pdf
229-(07/dec/2019) upreko-ef-op1-pr1 ... ODVODI, OSNOVE POVPRAŠEVANJA IN PONUDBE ... #video/#pdf