X

DODATKI

PRIPOROČEN VRSTNI RED PREDAVANJ:

299, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314 ...ostala predavanja po izbiri (sam/sama si preglej, katera se ti zdijo zanimiva)

FORMULE:

mikro-ef-upes16

mikro-ef-upes18

NALOGE:

mikro-ef-naloge_1-45

mikro-ef-naloge_46-120

mikro-ef-naloge_121-169

ENGLISH VERSION: 

315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 327 ...

MIKROEKONOMIJA (PREDAVANJA)

327-(30/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-10 ... MIXED (TESTS) ... #video/#pdf
324-(29/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-09 ... RETURNS TO SCALE, PRODUCTION-MINIMISING COSTS (THREE OPTIONS), PAY-OFF MATRIX ... #video/#pdf
322-(28/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-08 ... MIXED (TESTS) ... #video/#pdf
321-(28/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-07 ... CONSUMER BEHAVIOR (THEORY, REVISION: Consumer equilibrium) ... #video/#pdf
320-(26/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-06 ... CONSUMER BEHAVIOR (REVISION: Consumer equilibrium) ... #video/#pdf
319-(25/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-05 ... PRODUCT MARKET (REVISION: The basics of supply and demand), CONSUMER BEHAVIOR (REVISION: Consumer equilibrium) ... #video/#pdf
318-(24/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-04 ... PRODUCT MARKET (LONG RUN VS SHORT RUN ELASTCITY)(REVISION: The basics of supply and demand) ... #video/#pdf
317-(23/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-03 ... PRODUCT MARKET (REVISION: The basics of supply and demand) ... #video/#pdf
316-(22/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-02 ... PRODUCT MARKET (REVISION: The basics of supply and demand) ... #video/#pdf
315-(20/jan/2021) mikro-ef-upes-ang-003-01 ... MAIN CONCEPTS OF ECONOMY, PRODUCT MARKET (just a little theory) ... #pdf
314-(18/jan/2021) mikro-ef-upes-005-10 ... PONUDBA PODJETJA IN PANOGE, MODEL VODILNEGA PODJETJA ... #video/#pdf
311-(17/jan/2021) mikro-ef-upes-005-09 ... NALOGE PO NAROČILU (MEŠANE NALOGE), NA NOVO: DVOSEKTORSKI MODEL NA TRGU DELA, NETO SEDANJA VREDNOST ... #video/#pdf
310-(16/jan/2021) mikro-ef-upes-005-08 ... PRVI KOLOKVIJ (POTROŠNIK, TRG PROIZVODOV), DVE NALOGE IZ IZPITA (POTROŠNIK, TRG DELA), ENA IZ VAJ (PREMICA CENE) ... #video/#pdf
309-(15/jan/2021) mikro-ef-upes-005-07 ... OLIGOPOL, MONOPOL ... #video/#pdf
308-(14/jan/2021) mikro-ef-upes-005-06 ... TRG DELA, OLIGOPOL ... #video/#pdf
307-(13/jan/2021) mikro-ef-upes-005-05 ... POPOLNA KONKURENCA ... #video/#pdf
306-(10/jan/2021) mikro-ef-upes-005-04 ... PRODUKCIJA ... #video/#pdf
305-(07/jan/2021) mikro-ef-upes-005-03 ... OBNAŠANJE POTROŠNIKOV (POPOLNA SUBSTITUTA, POPOLNA KOMPLEMENTA, ICC, PCC, ENGELOVA KRIVULJA, KRIVULJA POVPRAŠEVANJA), TRG PROIZVODOV (TRŽNO POVPRAŠEVANJE) ... #video/#pdf
304-(05/jan/2021) mikro-ef-upes-004-03 ... OBNAŠANJE POTROŠNIKOV (POPOLNA SUBSTITUTA, POPOLNA KOMPLEMENTA, UČINEK DOHODKA IN SUBSTITUCIJE), TRG PROIZVODOV (TRŽNO POVPRAŠEVANJE) ... #pdf
302-(04/jan/2021) mikro-ef-upes-005-02 ... TRG PROIZVODOV (PONOVITEV, ELASTIČNOSTI,…), OBNAŠANJE POTROŠNIKOV (OBIČAJNE DOBRINE) ... #video/#pdf
301-(04/jan/2021) mikro-ef-upes-004-02 ... TRG PROIZVODOV (PONOVITEV, ELASTIČNOSTI,…), OBNAŠANJE POTROŠNIKOV (OBIČAJNE DOBRINE) ... #pdf
299-(31/dec/2020) mikro-ef-upes-005-01 ... RAZMIŠLJATI KOT EKONOMIST (TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA, PREMICA CENE), TRG PROIZVODOV (RAVNOTEŽJE, DAVEK, SUBVENCIJA) ... #video/#pdf
298-(30/dec/2020) mikro-ef-upes-004-01 ... RAZMIŠLJATI KOT EKONOMIST (TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA, PREMICA CENE) ... #video/#pdf
300-(29/dec/2020) mikro-ef-upes-003-05 ... UČINEK DOHODKA IN UČINEK SUBSTITUCIJE, PRODUKCIJSKA FUNKCIJA, PRODUKCIJA IN STROŠKI, POPOLNA KONKURENCA ... #pdf
297-(26/dec/2020) mikro-ef-upes-003-04 ... PRODUKCIJSKA FUNKCIJA, DONOSI OBSEGA, OBIČAJNA P.F., POPOLNOMA KOMPLEMENTARNA P.F. ... #pdf
292-(13/dec/2020) mikro-ef-upes-003-02 ... POVPRAŠEVANJE, DAVEK, ELASTIČNOST, DRUGI DEJAVNIKI POVPRAŠEVANJA, POTROŠNIK-OBIČAJNE DOBRINE ... #pdf
291-(12/dec/2020) mikro-ef-upes-003-01 ... OPORTUNITETNI STROŠKI, TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA, PREMICA CENE, RAVNOTEŽJE NA TRGU, DAVKI IN SUBVENCIJE ... #pdf
289-(10/dec/2020) mikro-ef-upes-002-02 ... SLOVENSKE NALOGE ZA DRUGI KOLOKVIJ (PRODUKCIJA, POPOLNA KONKURENCA) ... #video/#pdf
287-(09/dec/2020) mikro-ef-upes-ang-002-04 ... REŠEVANJE ENGLEŠKIH NALOG ZA DRUGI KOLOKVIJ (POPOLNA KONKURENCA, PRODUKCIJA) ... #video/#pdf
283-(03/dec/2020) mikro-ef-upes-ang-002-03 ... POPOLNA KONKURENCA (RAZLAGA), ANGLEŠKE NALOGE (5 IZ VAJ, 2 IZ REVISON) … ... #video/#pdf
282-(01/dec/2020) mikro-ef-upes-ang-002-02 ... PRODUKCIJA IN STROŠKI (RAZLAGA VSEH TIPOV PF), ANGLEŠKE NALOGE (3 IZ VAJ, 4 IZ REVISON) ... ... #video/#pdf
281-(28/nov/2020) mikro-ef-upes-ang-002-01 ... PROIZVAJALEC (RAZLAGA VSEH TREH TIPOV PF), ANGLEŠKE NALOGE (3 IZ VAJ, NEKAJ IZ REVISON) ... #video/#pdf
280-(27/nov/2020) mikro-ef-upes-002-01 ... STROŠKI, VPLIV CENE NA POSLOVANJE PK (napaka pri 17:29, v tem primeru so MC nad AVC in ne obratno) ... #video/#pdf
270-(04/nov/2020) mikro-ef-upes-ang-001-04 ... POTROŠNIK, PRIMER PRVEGA KOLOKVIJA ... #video/#pdf
269-(03/nov/2020) mikro-ef-upes-ID-01 ... RAZLAGE PRVEGA IN DRUGEGA POGLAVJA (OPORTUNITETNI STROŠKI, POVPRAŠEVANJE, PONUDBA, ELASTIČNOSTI, RAVNOTEŽJE, DAVEK, SUBVENCIJA, …) ... #video/#pdf
268-(29/okt/2020) mikro-ef-upes-ang-001-03 ... PRVO POGLAVJE (OPORTUNITETNI STROŠKI, TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA, …) ... #video/#pdf
267-(28/okt/2020) mikro-ef-upes-ang-001-02 ... POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA (NADALJEVANJE) ... #video/#pdf
117-(23/jan/2020) mikro-ef-op24-pr8 ... DELO IN PROSTI ČAS (INDIFERENČNA KRIVULJA) ... #video/#pdf
118-(19/jan/2020) mikro-ef-op21-pr18 ... MEŠANE NALOGE (1. IN 3. KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
119-(19/jan/2020) mikro-ef-op25-pr2 ... MEŠANE NALOGE (1. IN 3. KOLOKVIJ), 12-poglavje ... #video/#pdf
120-(18/jan/2020) mikro-ef-op21-pr17 ... MEŠANE NALOGE (3. KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
121-(18/jan/2020) mikro-ef-op25-pr1 ... MEŠANE NALOGE (1. IN 3. KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
122-(17/jan/2020) mikro-ef-op21-pr16 ... MEŠANE NALOGE (1. IN 3. KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
123-(16/jan/2020) mikro-ef-op21-pr15 ... MEŠANE NALOGE (3. KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
124-(15/jan/2020) mikro-ef-op21-pr14 ... MEŠANE NALOGE (1. IN 3. KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
125-(15/jan/2020) mikro-ef-op21-pr13 ... TRG PROIZVODNJIH DEJAVNIKOV (TRG DELA) ... #video/#pdf
126-(12/jan/2020) mikro-ef-op21-pr12 ... ZAPORNIKOVA DILEMA (NASHEVO RAVNOTEŽJE), OLIGOPOL (HOMOGENI PROIZVODI, DIFERENCIRANI PROIZVODI), ... #video/#pdf
127-(11/jan/2020) mikro-ef-op21-pr11 ... MONOPOL ... #video/#pdf
128-(08/jan/2020) mikro-ef-op24-pr7 ... NALOGE IZ MONOPOLA ... #video/#pdf
129-(06/jan/2020) mikro-ef-op24-pr6 ... NALOGE IZ MONOPOLA ... #video/#pdf
130-(16/dec/2019) mikro-ef-op21-pr10 ... NALOGE IZ REVIZION PO NAROČILU (DRUGI KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
131-(16/dec/2019) mikro-ef-op24-pr5 ... ZA DRUGI KOLOKVIJ, SE SPLAČA POGLEDAT ... #video/#pdf
132-(16/dec/2019) mikro-ef-op22-pr6 ... ANGLEŠKE RAZLAGE, NALOGE ZA DRUGI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
133-(14/dec/2019) mikro-ef-op21-pr9 ... NEKAJ MEŠANIH NALOG ZA DRUGI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
134-(14/dec/2019) mikro-ef-op21-pr8 ... POPOLNA KONKURENCA, ANGLEŠKE NALOGE, SLOVENSKA RAZLAGA ... #video/#pdf
135-(14/dec/2019) mikro-ef-op22-pr5 ... ANGLEŠKE RAZLAGE, POPOLNA KONKURENCA ... #video/#pdf
136-(11/dec/2019) mikro-ef-op24-pr4 ... POPOLNA KONKURENCA (KRATEK IN DOLGI ROK), PRODUKCIJA ... #video/#pdf
137-(10/dec/2019) mikro-ef-op21-pr7 ... POPOLNA KONKURENCA, PRODUKCIJA STROŠKI ... #video/#pdf
138-(10/dec/2019) mikro-ef-op24-pr3 ... PRODUKCIJA ... #video/#pdf
139-(07/dec/2019) mikro-ef-op22-pr4 ... ANGLEŠKE RAZLAGE, ZA DRUGI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
140-(03/dec/2019) mikro-ef-op24-pr2 ... STROŠKI IN POPOLNA KONKURENCA (NALOGE ZA DRUGI KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
141-(03/dec/2019) mikro-ef-op24-pr1 ... PROIZVAJALEC (NALOGE ZA DRUGI KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
142-(02/dec/2019) mikro-ef-op21-pr5 ... DRUGI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
143-(02/dec/2019) mikro-ef-op21-pr6 ... ANGLEŠKE NALOGE V SLOVENŠČINI (NALOGE ZA DRUGI KOLOKVIJ) ... #video/#pdf
144-(18/nov/2019) mikro-ef-op20-pr6 ... DVE NALOGI ZA DRUGI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
145-(17/nov/2019) mikro-ef-op20-pr5 ... MEŠANE NALOGE ... #video/#pdf
146-(14/nov/2019) mikro-ef-op20-pr4 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ (ZELO DOBER FILM)… ... #video/#pdf
147-(13/nov/2019) mikro-ef-op20-pr3 ... POTROŠNIK (ZELO DOBER FILM)… ... #video/#pdf
148-(11/nov/2019) mikro-ef-op21-pr2 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
149-(10/nov/2019) mikro-ef-op23-pr2 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
150-(09/nov/2019) mikro-ef-op23-pr1 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
151-(08/nov/2019) mikro-ef-op21-pr1 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
152-(18/okt/2019) mikro-ef-op22-pr2 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ (ANG) ... #video/#pdf
153-(18/okt/2019) mikro-ef-op22-pr1 ... POTROŠNIK IN OSTALE NALOGE ZA PRVI KOLOKVIJ (ANG) ... #video/#pdf
154-(30/avg/2019) mikro-ef-op18-pr5 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTA 2019 ... #video/#pdf
155-(29/avg/2019) mikro-ef-op18-pr4 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTA 2019 ... #video/#pdf
158-(28/avg/2019) mikro-ef-op18-pr3 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTA 2019 ... #video/#pdf
156-(27/avg/2019) mikro-ef-op18-pr2 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTA 2019 ... #video/#pdf
229-(26/avg/2019) mikro-ef-op17-pr1 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTOV ... #video/#pdf
157-(26/avg/2019) mikro-ef-op16-pr3 ... PREGLED CELOTNE SNOVI ZA DIFERENCIALNI IZPIT (PO VAJAH)_3 ... #video/#pdf
159-(26/avg/2019) mikro-ef-op18-pr1 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTA 2019 ... #video/#pdf
160-(25/avg/2019) mikro-ef-op16-pr2 ... PREGLED CELOTNE SNOVI ZA DIFERENCIALNI IZPIT (PO VAJAH)_2 ... #video/#pdf
161-(24/avg/2019) mikro-ef-op16-pr1 ... PREGLED CELOTNE SNOVI ZA DIFERENCIALNI IZPIT (PO VAJAH)_1 ... #video/#pdf
230-(21/avg/2019) mikro-ef-op15-pr1 ... MEŠANE NALOGE IZ IZPITOV (ANGLEŠKE) ... #video/#pdf
231-(15/avg/2019) mikro-ef-op13-pr2 ... PRODUKCIJSKA FUNKCIJA, STROŠKI, POPOLNA KONKURENCA ... #video/#pdf
232-(14/avg/2019) mikro-ef-op13-pr1 ... PRODUKCIJSKA FUNKCIJA, STROŠKI ... #video/#pdf
233-(31/jan/2019) mikro-ef-op0-pr2 ... POTROŠNIK, NALOGA IZ SUBSTITUTOV ... #video/#pdf
234-(30/jan/2019) mikro-ef-op0-pr1 ... NALOGA IZ POTROŠNIKA (VAJE, UPOŠTEVA BOLJŠO PREIZKUŠNJO, POVPREČJE TOČK) ... #video/#pdf
235-(27/jan/2019) mikro-ef-op12-pr1 ... REŠEN CELOTEN TEST ... #video/#pdf
236-(19/jan/2019) mikro-ef-op7-pr7 ... 3. MIDTERM, QUESTIONS (CONTINUE) ... #video/#pdf
237-(19/jan/2019) mikro-ef-op6-pr6 ... NEKAJ VPRAŠANJ ZA TRETJI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
238-(17/jan/2019) mikro-ef-op6-pr5 ... NALOGE ZA TRETJI KOLOKVIJ (MONOPOL, OLIGOPOL, ZAPORNIKOVA DILEMA,…) ... #video/#pdf
239-(17/jan/2019) mikro-ef-op7-pr6 ... 3. MIDTERM, QUESTIONS ... #video/#pdf
240-(16/dec/2018) mikro-ef-op7-pr5 ... 2. MIDTERM, QUESTIONS ... #video/#pdf
241-(14/dec/2018) mikro-ef-op11-pr1 ... NALOGE ZA DRUGI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
162-(14/dec/2018) mikro-ef-op8-pr3 ... PROIZVODNJA IN STROŠKI, ZAKON O PADAJOČEM DONOSU, DONOSI OBSEGA ... #video/#pdf
242-(14/dec/2018) mikro-ef-op10-pr1 ... PROIZVODNJA, STROŠKI IN POPOLNA KONKURENCA ... #video/#pdf
243-(14/dec/2018) mikro-ef-op8-pr3 ... PROIZVODNJA IN STROŠKI, ZAKON O PADAJOČEM DONOSU, DONOSI OBSEGA ... #video/#pdf
244-(13/dec/2018) mikro-ef-op6-pr4 ... PROIZVODNJA IN PROIZVODNI STROŠKI ... #video/#pdf
245-(12/dec/2018) mikro-ef-op9-pr1 ... PROIZVODNJA IN STROŠKI ... #video/#pdf
246-(07/dec/2018) mikro-ef-op7-pr4 ... COSTS, PERFECT COMPETITION ... #video/#pdf
247-(05/dec/2018) mikro-ef-op7-pr3 ... PRODUCTION AND PRODUCTION COST ... #video/#pdf
248-(09/nov/2018) mikro-ef-op6-pr3 ... PRVI KOLOKVIJ (POTROŠNIK, POVPRAŠEVANJE) ... #video/#pdf
249-(07/nov/2018) mikro-ef-op6-pr2 ... POTROŠNIK ... #video/#pdf
250-(07/nov/2018) mikro-ef-op8-pr1 ... UČINEK DOHODKA IN UČINEK SUBSTITUCIJE (NORMALNE, INFERIORNE IN GIFFENOVE DOBRINE) ... #video/#pdf
251-(06/nov/2018) mikro-ef-op7-pr2 ... MORE CONSUMERS, DEMAND AND SUPLAY ... #video/#pdf
252-(05/nov/2018) mikro-ef-op6-pr1 ... POTROŠNIK (INDIFERENČNA KRIVULJA, PREMICA CENE, ICC, PCC, UČINEK DOHODKA IN SUBSTITUCIJE,…) ... #video/#pdf
253-(05/nov/2018) mikro-ef-op7-pr1 ... CONSUMER (PREFERENCES, BUDGET LINE,...) ... #video/#pdf
254-(24/sep/2018) mikro-ef-op5-pr3 ... MEŠANE NALOGE IZ IZPITOV (ANGLEŠKE) ... #video/#pdf
255-(23/sep/2018) mikro-ef-op5-pr2 ... MEŠANE NALOGE IZ IZPITOV (ANGLEŠKE) ... #video/#pdf
256-(22/sep/2018) mikro-ef-op5-pr1 ... MEŠANE NALOGE IZ IZPITOV (ANGLEŠKE) ... #video/#pdf
257-(16/feb/2018) mikro-ef-op4-pr3 ... TRŽNE STRUKTURE, TRG DELA, VODILNO PODJETJE, TOGE CENE ... #video/#pdf
258-(13/feb/2018) mikro-ef-op4-pr2 ... POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA (NADALJEVANJE), PRODUKCIJSKA FUNKCIJA IN STROŠKI, TEORIJA IGER, NSV ... #video/#pdf
259-(12/feb/2018) mikro-ef-op4-pr1 ... TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA, POTROŠNIK, POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA (ZAČETEK) ... #video/#pdf
260-(03/feb/2018) mikro-ef-op3-pr4 ... MEŠANO (REŠEVANJE TESTOV) ... #video/#pdf
261-(01/feb/2018) mikro-ef-op3-pr3 ... MEŠANO (REŠEVANJE TESTOV) ... #video/#pdf
262-(31/jan/2018) mikro-ef-op3-pr2 ... MEŠANO (REŠEVANJE TESTOV) ... #video/#pdf
263-(30/jan/2018) mikro-ef-op3-pr1 ... MEŠANO (REŠEVANJE TESTOV) ... #video/#pdf