X

METODE IN TEHNIKE RAZISKOVALNEGA DELA (PREDAVANJA)

386-(02/jun/2020) mtrd-ef-001-02 ... PRIPRAVA NA PRVI KOLOKVIJ (2. DEL) ... #video/#pdf
385-(01/jun/2020) mtrd-ef-001-01 ... PRIPRAVA NA PRVI KOLOKVIJ (1. DEL) ... #video/#pdf
410-(18/jan/2019) mtrd-ef-op0-pr7 ... LOGISTIČNA REGRESIJA (IZ MARINŠKOVE KNJIGE) ... #video/#pdf
411-(06/nov/2018) mtrd-ef-op1-pr5 ... RAZVRŠČANJE V SKUPINE (HIERARHIČNO IN NEHIERARHIČNO) ... #video/#pdf
412-(01/nov/2018) mtrd-ef-op1-pr4_1 ... MULTIPLA REGRESIJA IN DUMMY SPREMENLJIVKE ... #video/#pdf
413-(30/okt/2018) mtrd-ef-op1-pr3 ... DISKRIMINATNA ANALIZA ... #video/#pdf
414-(23/okt/2018) mtrd-ef-op1-pr2 ... PREIZKUS SKUPIN, DOMNEVA O VEČ ARITMETIČNIH, LINEARNA REGRESIJA ... #video/#pdf
415-(20/okt/2018) mtrd-ef-op1-pr1 ... DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI, PREIZKUS DVOJIC ... #video/#pdf
416-(14/sep/2018) mtrd-ef-op0-pr6 ... DVE NALOGI IZ TESTA MTRD 2017 (EKSPONENTEN TREND, MULTIPLA LINEARNA REGRESIJA Z NEPRAVO SPREMENLJIVKO) ... #video/#pdf
417-(29/maj/2018) mtrd-ef-op0-pr4 ... DISKRIMINANTNA ANALIZA (ZGLED IN NALOGE) ... #video/#pdf
418-(29/maj/2018) mtrd-ef-op0-pr3 ... RAZVRŠČANJE V SKUPINE (ZGLED IN NALOGE) ... #video/#pdf
419-(29/maj/2018) mtrd-ef-op0-pr2 ... FAKTORSKA ANALIZA (ZGLED IN NALOGE) ... #video/#pdf
420-(29/maj/2018) mtrd-ef-op0-pr1 ... METODA GLAVNIH KOMPONENT (ZGLED IN NALOGE) ... #video/#pdf
387-(29/maj/2018) mtrd-ef-001-03 ... METODA GLAVNIH KOMPONENT ... #video/#pdf
421-(20/jun/2017) mtrd-ef-op0-pr5 ... DODATNO (SESTAVLJENI KAZALCI, OSTALE NALOGE…) ... #video/#pdf

 

 

POPRAVEK ZA NEDELUJOČO NALOGO 412

409-(01.11.2018) mtrd-ef-op1-pr4_1 ... MULTIPLA REGRESIJA IN DUMMY SPREMENLJIVKE ... #video/#pdf