X

TEMELJI FINANČNEGA IN POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA (PREDAVANJA)

189-(06/jun/2020) tfpr_ang-ef-op1-pr8 ... DVE NALOGI IZ UPRAVLJALNEGA DELA (IZ IZPITA) ... #video/#pdf
190-(06/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr11 ... MEŠANE NALOGE (PRIPRAVA NA IZPIT, UPRAVLJALNI DEL) ... #video/#pdf
191-(05/jun/2020) tfpr_ang-ef-op1-pr7 ... obveznice (dobra razlaga), TEST (razmejevanje stroškov, obveznica) ... #video/#pdf
192-(05/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr9 ... NALOGE IZ IZPITA...PRODAJA OS (poenostavljena razlaga), TEORIJA, POSLOVNODNO (gibljivo predračunavanje) ... #video/#pdf
193-(05/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr10 ... REZERVACIJE, PRITOKI, ODTOKI, DENARNI TOKOVI (PREJEMKI, IZDATKI) ... #video/#pdf
194-(04/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr8 ... REŠEVANJE IZPITA (predračun nabave materiala, FN (delnica)-vse, POSOJILO (enkratni znesek, anuitete,), PREOSTANEK DOBIČKA, POLNA LASTNA CENA) ... #video/#pdf
195-(03/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr7 ... TERJATVE, LASTNE DELNICE, UPORABA ČISTEGA DOBIČKA ... #video/#pdf
196-(02/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr6 ... TERJATVE DO KUPCEV, LASTNE DELNICE, UPORABA ČISTEGA DOBIČKA ... #video/#pdf
197-(02/jun/2020) tfpr_ang-ef-op1-pr6 ... PREVREDNOTENJE TERJATEV IN ZALOG, TEČAJNE RAZLIKE, RAČUNANJE DOBIČKA ... #video/#pdf
198-(01/jun/2020) tfpr_ang-ef-op1-pr5 ... FINANČNE INVESTICIJE (nadaljevanje in popravek) ... #video/#pdf
199-(01/jun/2020) tfpr-ef-op5-pr5 ... POSOJILO (ENKRATNI ZNESEK, ANUITETA), NEOPREDMETENA SREDSTVA, DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA, IZRAČUN DOBIČKA, PREVREDNOTENJE ZALOG, TERJATVE DO KUPCEV (TEČAJNE RAZLIKE, ODPIS) ... #video/#pdf
200-(31/maj/2020) tfpr-ef-op5-pr4 ... prevrednotenje in prodaja finančnih naložb, obveznica ... #pdf
201-(30/maj/2020) tfpr_ang-ef-op1-pr4 ... finančne naložbe (delnice, posojilo v enkratnem znesku) ... #pdf
202-(29/maj/2020) tfpr_ang-ef-op1-pr3 ... RECORDINKS OF EVENTS, VAT, DEPRECIATION, PP&E (PURHACE, ACTIVATE AND SELL), REVALUATION OF PP&E ... #video/#pdf
203-(29/maj/2020) tfpr-ef-op5-pr3 ... ABC IN KLASIČNA METODA (PRIMER PEKARNA) ... #video/#pdf
204-(28/maj/2020) tfpr-ef-op5-pr2 ... 2.vaje (prevrednotenje (model revalorizacije), poslovni najem, finančni najem) ... #pdf
205-(27/maj/2020) tfpr-ef-op5-pr1 ... 2.vaje (mali davčni zavezanec, nakup in prodaja OS, prevrednotenje (model nabavne vrednosti) ... #pdf
206-(24/maj/2020) tfpr-ef-op4-pr6 ... REŠEVANJE DOMAČE NALOGE ... #video/#pdf
207-(28/apr/2020) tfpr-ef-op4-pr5 ... POPRAVEK!!!! Po opozorilu nekaterih in po premisleku sem 3. domačo nalogo rahlo popravil. Prosim, če pregledate novo rešitve. ... #video/#pdf
208-(26/apr/2020) tfpr-ef-op4-pr4 ... REŠEVANJE TRETJE DOMAČE NALOGE (ABC METODA, ) ... #video/#pdf
209-(14/apr/2020) tfpr-ef-op3-pr9 ... RAZPOREJANJE SPLOŠNIH STROŠKOV (KLASIČNA, ABC), DOBRO RAZLOŽENA NALOGA ... #video/#pdf
210-(09/apr/2020) tfpr-ef-op3-pr8 ... RAČUNANJE POLNE LASTNE CENE (KLASIČNA METODA, ABC METODA) (NALOGA IZ PREDAVANJA IN NALOGA IZ VAJ) ... #video/#pdf
211-(06/apr/2020) tfpr-ef-op3-pr7 ... PREDAVANJE 1: naloga iz vaj (stroški, dobiček, sprememba dobička pri različnih scenarijih ... #video/#pdf
212-(02/apr/2020) tfpr-ef-op4-pr3 ... REŠEVANJE DRUGE DOMAČE NALOGE (IZKAZ DENARNIH TOKOV) ... #video/#pdf
213-(25/mar/2020) tfpr-ef-op4-pr2 ... DRUGI DEL PRVE DOMAČE NALOGE ... #video/#pdf
214-(23/mar/2020) tfpr-ef-op4-pr1 ... PRVI DEL PRVE DOMAČE NALOGE ... #video/#pdf