X

 

1) VERJETNOST

NALOGE:

(NAL=10)...IMAMO TRI RAZLIČNA ZDRAVILA (A, B IN C). VERJETNOST OZDRAVITVE…pdf-brez rešitve
06.05.2018…ENA NALOGA IZ POGOJNE VERJETNOSTI…pdf/video

 

2) BINOMSKA PORAZDELITEV

NALOGE:

(NAL=13)...VERJETNOST, DA GENSKO MODICIRANA MIŠ PREŽIVI VSAJ EN MESEC JE 0.20…pdf-brez rešitve
06.05.2018…pdf/video

(NAL=14)...IZPIT IZ STATISTIKE JE SESTAVLJEN IZ 10 VPRAŠANJ; VSAKO VPRAŠANJE IMA 5 MOŽNIH ODGOVOROV…pdf-brez rešitve
06.05.2018…pdf/video

 

3) NORMALNA PORAZDELITEV

RAZLAGE:

06.05.2018…ODČITAVANJE Z PORAZDELITVE…pdf/video

NALOGE:

(NAL=11)...ZANIMA NAS SPREMEMBA TEŽE V PRVEM LETU ŠTUDIJA PRI ŠTUDENTIH ZDRAVSTVENE FAKULTETE…pdf-brez rešitve
06.05.2018…pdf/video

(NAL=12)...ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON TEŽE ŠTUDENTOV V POPULACIJI STA 70 KG IN 7 KG…pdf-brez rešitve
06.05.2018…pdf/video

 

VSA PREDAVANJA (po opusih)

OPUS 1

19.05.2018...NI zgoraj…PREDAVANJE ZA BREZ SNEMANJA ZA INTERVALE IN DOMNEVE…pdf
06.05.2018...JE zgoraj…NORMALNA PORAZDELITEV, BINOMSKA PORAZDELITEV…pdf/video
06.05.2018...JE zgoraj…ENA NALOGA IZ POGOJNE VERJETNOSTI…pdf/video