X

NALOGE:

(NAL=1)...KOLIKO ZNAŠA EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) FINANCIRANJA Z OBVEZNOSTMI DO DOBAVITELJEV…pdf-brez rešitve
04.05.2018…pdf/video

(NAL=2)...PODJETJE POLETJE D.D. V NASLEDNJIH DVEH LETIH NE BO IZPLAČALO DIVIDENDE. KONEC TRETJEGA LETA…pdf-brez rešitve
04.05.2018…pdf/video

(NAL=3)...PROUČUJETE DVA MEDSEBOJNO IZKLJUČUJOČA INVESTICIJSKA PROJEKTA. PROJEKT A IMA NOTRANJO…pdf-brez rešitve
04.05.2018…pdf/video

(NAL=4)...V PODJETJU D.D. SE FINANCIRAJO Z RELATIVNO KONZERVATIVNO POLITIKO FINANCIRANJA (70% LASTNI…pdf-brez rešitve
04.05.2018…KONČNI REZULTAT JE 9,6% IN NE 10,4%…pdf/video

(NAL=5)...PODJETJE IMA DOGOVORJENO KREDITNO LINIJO V VIŠINI 100.000 EUR ZA ENO LETO, ZA KAR PLAČUJE…pdf-brez rešitve
08.05.2018…REŠITEV NAREJENA NA PODLAGI FORMUL, KI MI JIH JE POSLAL JAN…pdf/video
04.05.2018…NISEM PREPRIČAN V REŠITEV (SEM VIDEL ŽE VEČ MOŽNIH VARIANT REŠITVE)…pdf/video

 

VSA PREDAVANJA (po opusih)

OPUS 1

08.05.2018...JE zgoraj…PONOVNA REŠITEV NALOGE O KREDITNI LINIJI…pdf/video
04.05.2018...JE zgoraj…NALOGE PO NAROČILU (JAN)…pdf/video