X

DODATKI

TEČAJ PRIPRAV NA IZPIT DNE 9.2.2022:
420, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431...

LANSKI TEČAJ PRIPRAV NA IZPIT:
326, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 339, ...

DODATNA RAZLAGA VERJETNOSTI (OBJAVLJENO NA FB):
419, ...

...ostala predavanja po lastni izbiri; preglej pdf in poglej film za tiste nalog, ki so videti zanimive...

MATEMATIKA EF-UPEŠ (PREDAVANJA)

431-(11/mar/2022) mat-ef-upes-002-09 ... UPORABA ODVADA ... #video/#pdf
430-(08/feb/2022) mat-ef-upes-002-08 ... KONZULTACIJE (INTEGRALI, MATRIKE) ... #video/#pdf
429-(05/feb/2022) mat-ef-upes-002-07 ... UPORABA ODVODA, PRAVILA INTEGRIRANJA, UPORABA INTEGRALA ... #video/#pdf
428-(03/feb/2022) mat-ef-upes-002-06 ... MATRIKE(ENA NALOGA), PRAVILA ODVAJANJA, FUNKCIJE ... #video/#pdf
427-(31/jan/2022) mat-ef-upes-002-05 ... VERJETNOST-NADALJEVANJE ... #video/#pdf
426-(31/jan/2022) mat-ef-upes-002-04 ... VERJETNOST ... #video/#pdf
422-(28/jan/2022) mat-ef-upes-002-02 ... MATRIKE ... #video/#pdf
423-(28/jan/2022) mat-ef-upes-002-03 ... FINANČNA MATEMATIKA ... #video/#pdf
420-(26/jan/2022) mat-ef-upes-002-01 ... MATRIKE ... #video/#pdf
419-(24/jan/2022) mat-ef-upes-VERJETNOST izpiti 2021 ... VERJETNOST (IZPITI-2021) ... #video/#pdf
339-(09/feb/2021) mat-ef-upes-001-08 ... FUNKCIJE ... #video/#pdf
338-(08/feb/2021) mat-ef-upes-001-07 ... FINANČNA MATEMATIKA, VERJETNOST, FUNKCIJE ... #video/#pdf
337-(07/feb/2021) mat-ef-upes-001-06 ... FUNKCIJE ... #video/#pdf
336-(06/feb/2021) mat-ef-upes-001-05 ... FUNKCIJE ... #video/#pdf
335-(05/feb/2021) mat-ef-upes-001-04 ... MATRIKE, ODVODI, INTEGRALI ... #video/#pdf
334-(03/feb/2021) mat-ef-upes-001-03 ... VERJETNOST, FINANČNA MATEMATIKA, ODVODI, INTEGRALI ... #video/#pdf
329-(01/feb/2021) mat-ef-upes-001-02 ... MATRIKE, VERJETNOST, FINANČNA MATEMATIKA ... #video/#pdf
326-(30/jan/2021) mat-ef-upes-001-01 ... MATRIKE, VERJETNOST ... #video/#pdf
278-(14/nov/2020) mat-ef-upes-ID-07 ... REŠEVANJE ŠESTEGA KVIZA (ANG) ... #video/#pdf
277-(11/nov/2020) mat-ef-upes-ID-06 ... REŠEVANJE NALOG ZA PRVI KOLOKVIJ ... #video/#pdf
275-(09/nov/2020) mat-ef-upes-ID-04 ... POTENČNA, LOGARITEMSKA IN EKSPONENTNA FUNKCIJA, RISANJE S PREMIKI IN RAZSTEGI ... #video/#pdf
274-(23/okt/2020) mat-ef-upes-ID-03 ... LINEARNA PREMICA (STRMINA, KOT Z ABSCISO IN ORDINATO, …) ... #video/#pdf
273-(09/nov/2020) mat-ef-upes-ang-001-01 ... PRIPRAVE NA PRVI KOLOKVIJ (FUNKCIJE, LASTNOSTI, DOMAIN, ELASTIČNOST, EKSPONENTNA FUNKCIJA) ... #video/#pdf
272-(01/nov/2020) mat-ef-upes-ID-02 ... KVIZ (RACIONALNA FUNKCIJA, ODOVID, TAYLORJEVA VRSTA, ELASTIČNOST) ... #video/#pdf
3-(22/okt/2020) mat-ef-upes-ID-01 ... ODVODI (PRAVILA ODVAJANJA) ... #video/#pdf
5-(27/avg/2020) mat-ef-op18-pr7 ... ZADNJI TERMIN (INTEGRALI, ODVODI, FUNKCIJE) ... #video/#pdf
6-(24/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr7 ... MATRIX #21#19#23# DERIVATIVES #41#44#47#49# ... #video/#pdf
7-(24/avg/2020) mat-ef-op18-pr6 ... MATRIKE #D12#46#35#42#43#34#36# ODVODI #52#50#54#D10#D11#48#53#47#49# ... #video/#pdf
8-(20/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr6 ... PROBABILITY #14#1D#14# FUNCTIONS (DERIVATIVES, INTEGRALS) #27#28#29#30#31# ... #video/#pdf
9-(20/avg/2020) mat-ef-op18-pr5 ... MATRIKE #40#37#44#33#29#45#41#39#38# ... #video/#pdf
12-(18/avg/2020) mat-ef-op18-pr4 ... VERJETNOST #32# FUNKCIJE (ODVODI, INTEGRALI) #30#22# INTEGRALI#24# FINANČNA MATEMATIKA #17#19#16#18#31# ... #video/#pdf
11-(18/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr5 ... DERIVATIVES INTEGRALS ... #video/#pdf
13-(16/avg/2020) mat-ef-op18-pr3 ... VERJETNOST #D5#D6#D7#D8# FUNKCIJE (ODVODI, INTEGRALI) #13#14#15 RACIONALNA FUNKCIJA INTEGRALI ... #video/#pdf
14-(15/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr8 ... PROBABILITY ... #video/#pdf
15-(14/avg/2020) mat-ef-op18-pr2 ... VERJETNOST #10#D1#D2#D3#D4# FUNKCIJE (ODVODI, INTEGRALI) #11#12# ... #video/#pdf
17-(13/avg/2020) mat-ef-op18-pr1 ... VERJETNOST #1#2#3#4#5#6#7#8#9# ... #video/#pdf
16-(13/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr4 ... MATRIX #26#25#22#16#17#18# ... #video/#pdf
276-(12/avg/2020) mat-ef-upes-ID-05 ... UVODNI TERMIN (FINANČNA-GEOMETRIJSKE VRSTE, FINKCIJE-TRANSFORMIRANJE (KORENJENJE, LOGARITMIRANJE, EKSPONENCIRANJE) ... #video/#pdf
18-(12/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr3 ... PROBABILITY #9#10#11#12#13#14#15# ... Very good movie, look at it ... #video/#pdf
19-(11/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op1-pr7 ... DERIVATIVES #49#41#44#42#46#47# ... #video/#pdf
20-(11/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr7 ... FINANCIAL MATH ... #video/#pdf
21-(10/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr6 ... FINANCIAL MATH (ADITIONAL EXAMPLES) ... #video/#pdf
23-(06/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr2 ... FINANCIAL MATH #7#8# PROBABILITY #13#12# ... #video/#pdf
24-(05/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op1-pr6 ... DERIVATIVES AND FUNCTIONS #39#38#37#36# ... #video/#pdf
27-(04/avg/2020) mat-ef-ang_SLO-op1-pr1 ... FINANCIAL MATH #1# #2# #3# #4# #5# #6# ... #video/#pdf
26-(04/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr3 ... ... ... #video/#pdf
28-(25/jul/2020) mat-ef-ang_ANG-op1-pr3 ... PROBABILITY (MORE EXAMPLES, NOT VERY GOOD EXPLANATION) ... #video/#pdf
29-(25/jul/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr2 ... FOR FUNCTIONS (EXAMPLES FROM THE BOOK) ... #video/#pdf
30-(22/jul/2020) mat-ef-ang_ANG-op1-pr2 ... FINANCIAL MATH (MORE EXAMPLE FOR COMPOUND INTEREST, SIMPLE INTEREST (ONE EXAMPLE)), PROBABILITY (TWO EXAMPLES) ... #video/#pdf
31-(22/jul/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr1 ... TRANSFORMATIONS OF FUNCTIONS, ONE FUNCTION, ONE FACTORIZATION, SOME DERIVATIONS ... #video/#pdf
32-(20/jul/2020) mat-ef-ang_ANG-op1-pr1 ... FINANCIAL MATH (PERIODICAL AMMOUNTS, NPV) ... #video/#pdf
51-(09/dec/2019) mat-ef-op14-pr5 ... INTEGRALS, AREA OF THE REGION ... #video/#pdf
52-(07/dec/2019) mat-ef-op13-pr4 ... POSPLOŠENI INTEGRALI ... #video/#pdf
50-(19/dec/2019) mat-ef-op14-pr6 ... FINANCIAL MATH, MATRIX ... #video/#pdf
33-(12/feb/2019) mat-ef-op2-pr16 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTOV ... #video/#pdf
34-(11/feb/2019) mat-ef-op2-pr15 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTOV ... #video/#pdf
54-(09/feb/2019) mat-ef-op2-pr13 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTOV ... #video/#pdf
53-(09/feb/2019) mat-ef-op2-pr14 ... NALOGE IZ OBRAVNAVANJA FUNKCIJ IN ENA FINANČNA ... #video/#pdf
35-(06/feb/2019) mat-ef-op2-pr12 ... MEŠANE NALOGE IZ TESTOV ... #video/#pdf
55-(26/jan/2019) mat-ef-op3-pr1 ... FINANČNA MATEMATIKA (IZ VAJ) ... #video/#pdf
36-(11/jan/2019) mat-ef-op2-pr11 ... SLUČAJNE SPREMENLJIVKE, NALOGE IZ VAJ ... #video/#pdf
37-(08/jan/2019) mat-ef-op2-pr10 ... KOMUTIRANJE MATRIK, SISTEM LINEARNIH ENAČB, MATRIČNE ENAČBE, KANONIČNA OBLIKA ... #video/#pdf
38-(05/jan/2019) mat-ef-op2-pr9 ... DETERMINANTE, RAZVOJ DETERMINANTE,… ... #video/#pdf
39-(07/dec/2018) mat-ef-op2-pr8 ... ŠE DODATNO INTEGRALI (NALOGE IZ KNJIGE) ... #video/#pdf
40-(03/dec/2018) mat-ef-op2-pr7 ... INTEGRALI ... #video/#pdf
41-(22/nov/2018) mat-ef-op2-pr6 ... ŠE NEKAJ KOMPOZITUMOV, POVPRAŠEVANJE (ELASTIČNOST, DEFINICIJSKO, PADANJE), NIVOJNICA (INDIFERENČNA KRIVULJA) ... #video/#pdf
42-(21/nov/2018) mat-ef-op2-pr5 ... KOMPOZITUM FUNKCIJ ... #video/#pdf
43-(15/nov/2018) mat-ef-op2-pr4 ... KOMPOZITUMI FUNKCIJ, FUNKCIJA VEČ SPREMENLJIVK ... #video/#pdf
44-(21/okt/2018) mat-ef-op2-pr2 ... REŠITVE NALOG IZ PRVEGA KOLOKVIJA IZ PRETEKLIH LET IN NEKAJ NALOG IZ IZPITOV 2018 ... #video/#pdf
45-(20/okt/2018) mat-ef-op2-pr1 ... REŠITVE NALOG IZ PRVEGA KOLOKVIJA IZ PRETEKLIH LET ... #video/#pdf
46-(18/okt/2018) mat-ef-op1-pr1 ... PRVI KOLOKVIJ (PREMICA, UPORABA ODVODA, DEFINICIJSKO OBMOČJE,…) ... #video/#pdf
47-(18/avg/2017) mat-ef-op0-pr3 ... MEŠANE NALOGE-2 ... #video/#pdf
48-(13/avg/2017) mat-ef-op0-pr2 ... MEŠANE NALOGE-1 ... #video/#pdf
49-(12/avg/2017) mat-ef-op0-pr1 ... VERJETNOST IZ VAJ ... #video/#pdf
25-(05/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr4 ... ... ... #video/#pdf
22-(06/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr5 ... ... ... #video/#pdf
10-(18/avg/2020) mat-ef-ang_ANG-op2-pr9 ... PROBABILITY #D1# ... ... #video/#pdf
4-(08/okt/2020) mat-ef-upeš-ang-001-01 ... FUNCTIONS (DOMAIN, RANGE, PROPERTIS) ... #video/#pdf