X

PREDAVANJA (OSNOVE STATISTIKE EF)

409-(03/jun/2018) osnstat-ef-002-03 ... NEKAJ NALOG IZ IZPITA ... #video/#pdf
408-(02/jun/2018) osnstat-ef-002-02 ... NEKAJ NALOG IZ IZPITA NA HITRO REŠENIH ... #video/#pdf
407-(01/jun/2018) osnstat-ef-002-01 ... GEOMETRIJSKA SREDINA IN SKUPINSKI INDEKSI ... #video/#pdf
406-(08/maj/2018) osnstat-ef-001-08 ... TEORETIČNA RAZLAGA SREDNJIH VREDNOSTI ... #video/#pdf
405-(07/maj/2018) osnstat-ef-001-07 ... DVE NALOGI IZ KVANTILOV ZA FREKVENČNO PORAZDELITEV ... #video/#pdf
404-(06/maj/2018) osnstat-ef-001-06 ... RAZLAGE ZA FREKVENČNO PORAZDELITEV, RANŽIRNO VRSTO IN KVANTILE ... #video/#pdf
403-(05/maj/2018) osnstat-ef-001-05 ... TRI NALOGE IZ FREKVENČNE PORAZDELITVE (GRAFIKONI, TABELE) ... #video/#pdf
402-(04/maj/2018) osnstat-ef-001-04 ... DVE NALOGI IZ INDEKSOV IN NATO STATISTIČNI KOEFICIENTI ... #video/#pdf
401-(03/maj/2018) osnstat-ef-001-03 ... ENOSTAVNI INDEKSI ... #video/#pdf
400-(02/maj/2018) osnstat-ef-001-02 ... STRUKTURE ... #video/#pdf
399-(01/maj/2018) osnstat-ef-001-01 ... NALOGA IZ KVANTILOV IZ RANŽIRNE VRSTE ... #video/#pdf

LINK DO STAREJŠIH FILMOV (PO SNOVEH)