X

 

VSA PREDAVANJA (po opusih)

26.05.2019 (rac-sr-op1-pr4) ...NI zgoraj…ENA POPRAVE DOMAČE NALOGE…pdf/video
19.05.2019 (rac-sr-op1-pr3) ...NI zgoraj…REŠITVE NALOGE IZ TESTA (CELOTNO KNJIŽENJE)…pdf/video
19.05.2019 (rac-sr-op1-pr2) ...NI zgoraj…NABAVA (DOLGOROČNA SREDSTVA, STORITVE), UPORABA ZALOG, AMORTIZACIJA, STROŠKI DELA, OBRAČUN PROIZVODNJE, DOKONČANJE PROIZVODNJE…pdf/video
18.05.2019 (rac-sr-op1-pr1) ...NI zgoraj…NABAVA (NEKAJ RAZLAG IN ENA NALOGA)…pdf/video