X

A) STATISTIČNA ANALIZA - EKONOMSKA FAKULTETA

 

1) NORMALNA PORAZDELITEV…pdf

RAZLAGE:

10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) …NORMALNA PORAZDELITEV,POSTOPEK RAČUNANJA IN ODČITAVANJA…pdf/video
05.03.2015 (statanal-ef-op0-pr2) …VRSTE SPREMENLJIVK, MERSKE LESTVICE, ABSOLUTNA IN RELATIVNA PRIMERJAVA, NORMALNA PORAZDELITEV, ODČITAVANJE, KVANTILI, KRITIČNE VREDNOSTI…pdf/video

NALOGE:

(NAL=1)...Z DOVOLJ VELIKO VERJETNOSTJO LAHKO TRDIMO, DA JE KOLIČINA MOKE…pdf-brez rešitve
10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) …pdf/video
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=2)...V SKLADU Z DOLOČILI KUPOPRODAJNE POGODBE MORAJO JEKLENE PALICE…pdf-brez rešitve
10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) …pdf/video
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=3)...NEKO PODJETJE IZDELUJE ZIDNE TAPETE V VELIKOSTI 10M…pdf-brez rešitve
10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) …pdf/video

(NAL=4)...AVTOMAT IZDELUJE ALUMINIJASTE ZAKOVICE, KATERIH DOLŽINA…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=5)...GRADBENO PODJETJE KUPUJE SVEDRE ZA KAMEN S PREMEROM NAD 20 MM…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=6)...KUPEC JE NAROČIL REZERVOARJE S PROSTORNINO 1000 LITROV…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=7)...SPODAJ JE PODANIH NEKAJ TRDITEV O NORMALNI PORAZDELITVI…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=8)...PREDPOSTAVLJAMO, DA SE ŽIVLJENJSKA DOBA VARČNIH SIJALK…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=9)...V PEKARNI PEČEJO ŽEMLJE, ZA KATERE SO UGOTOVILI…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=10)...ZA POPULACIJO, KI JO SESTAVLJA 3000 ŠTUDENTOV…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=11)...NA PODLAGI PODATKOV ZA 5000 IZDELKOV ISTEGA TIPA…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=12)...KMETIJSKA ZADRUGA SE JE ODLOČILA ZA NAKUP 200 NOVIH SODOV…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=13)...PO ENI OD DEFINICIJ SE INTELIGENČNI KVOCIENT…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=14)...VELIKO KOMUNALNO PODJETJE KUPUJE AKUMULATORJE PRI FIRMI ABCD…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=15)...KATERA IZMED TRDITEV ZA NORMALNO PORAZDELJENO SLUČAJNO SPREMENLJIVKO NI PRAVILNA…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=16)...PROIZVAJALEC MEHČALCA ZA PERILO PAKIRA MEHČALEC V PETLITRSKE PLASTENKE…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=17)...STROJ PAKIRA PRALNI PRAŠEK V VREČE…pdf-brez rešitve
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) …pdf/video

(NAL=51)...KATERA IZMED TRDITEV ZA NORMALNO PORAZDELJENO SLUČAJNO SPREMENLJIVKO NI PRAVILNA:…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=55)...Z DOVOLJ VELIKO VERJETNOSTJO LAHKO TRDIMO, DA JE KOLIČINA MARMELADE V KOZARCU PRI…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=91)...PREHRAMBENO PODJETJE STROJNO POLNI JAGODNO MARMELADO V STEKLENE KOZARCE, PRI ČEMER…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=101)...PROIZVAJALEC DOBAVLJA KUPCU KARTUŠE. KUPEC JE UGOTOVIL, DA JE Z ZADNJO DOBAVLJENO…pdf-brez rešitve
12.02.2018 (statanal-ef-op0-pr14) …pdf/video

(NAL=103)...STROJ PAKIRA CEMENT V VREČE…pdf-brez rešitve
12.02.2018 (statanal-ef-op0-pr14) …pdf/video

 

2) VZORČENJE…pdf

RAZLAGE:

25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr5) …VZORČENJE, OCENJEVANJE PARAMETROV, VELIKOST VZORCA…pdf/video
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …RAČUNANJE ARITMETIČNE SREDINE IN VARIANCE IZ POSAMIČNIH IN IZ RAZVRŠČENIH PODATKOV…pdf/video
10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) …POSTOPEK IZRAČUNA ARITMETIČNE SREDINE IN VARIANCE…pdf/video
10.03.2015 (statanal-ef-op0-pr11) …PARAMETRI, STANDARDNA NAPAKA, INTERVALNO OCENJEVANJE, VELIKOST VZORCA…pdf/video
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …OCENE PARAMETROV, INTERVALNA OCENA, VELIKOST VZORCA…pdf/video
08.11.2012 (statanal-ef-op0-pr4) …VRSTE VZORČENJA…pdf/video

NALOGE:

(NAL=18)...NEURJE Z MOČNIM VETROM JE NA NEKEM PODROČJU POVZROČILO ŠKODO…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr5) …pdf/video
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=19)...IZ POŠILJKE, KI JE ŠTELA 30 000 CEVI, SO SLUČAJNO IZBRALI 200 CEVI…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr5) …pdf/video
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=20)...PROUČUJEJO PRIDELEK GROZDJA NA POSAMEZNI TRTI…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr5) …pdf/video
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=54)...ZA VIŠINO ZADNJE MESEČNE PLAČE SMO NA VZORCU 150 ZAPOSLENIH V GRAFIČNI INDUSTRIJI OCENILI…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=56)...V NEKI RAZISKAVI JIH JE ZANIMAL DELEŽ SLOVENSKIH DIJAKOV, KI SO NAROČENI NA ŠOLSKO MALICO…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=57)...PODJETJE, KI SVOJ IZDELEK PRODAJA PREKO SPLETA, JE ZANIMALO, KOLIKO KUPCEV JE ZADOVOLJNIH…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=59)...PROUČUJEMO POKOJNINE UPOKOJENCEV IN IMAMO PODANE SPODNJE PODATKE…pdf-brez rešitve
10.03.2015 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=60)...PROUČITI SO ŽELELI, KOLIKO DNI V LETU ŠTUDENTJE NAMENIJO CELODNEVNIM PROSTOČASNIM …pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=61)...ZBRANI SO PODATKI O ŠTEVILU MEDALJ (ZLATIH, SREBRNIH IN BRONASTIH SKUPAJ), KI SO JIH DRŽAVE…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=62)...NA SVETOVNEM PRVENSTVU V ALPSKEM SMUČANJU 2013 V SCHLADMINGU SO ZDA OSVOJILE 4 ZLATE…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=63)...ZA PODATKE, UREJENE V FREKVENČNO PORAZDELITEV, ŽELIMO IZRAČUNATI ARITMETIČNO SREDINO…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=64)...PREDPOSTAVIMO, DA SMO V VZOREC ZBRALI 200 PROSTOVOLJCEV…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=65)...V NADALJEVANJU JE PODANIH 5 TRDITEV, POVEZANIH Z OCENJEVANJEM PARAMETROV NA PODALGI…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=66)...NA PODLAGI 15O PROIZVODOV SMO UGOTOVILI, DA TOČKOVNA OCENA POVPREČNEGA TRAJANJA…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=67)...TURISTIČNA ZVEZA ŽELI PROUČITI IZKORIŠČENOST PRIVATNIH POČITNIŠKIH PRIKOLIC. NA PODLAGI …pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=68)...PROUČITI SO ŽELELI, KOLIKO UR DNEVNO SREDNJEŠOLCI NAMENIJO POSLUŠANJU RADIJSKEGA…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=69)...PREDPOSTAVIMO, DA ŽELIMO ANALIZIRATI NATEZNO TRDNOST SNEŽNIH VERIG (IZRAŽENA JE V…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=70)...NA PODLAGI ČASOPISNIH OGLASOV, PODATKOV TRGOVCEV Z NEPREMIČNINAMI IN IZ DRUGIH VIROV…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=71)...VZORČNE OCENE POVPREČNE CENE KVADRATNEGA METRA STANOVANJA SE OD VZORCA DO VZORCA…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=72)...V NEKI REGIJI JE REGISTRIRANIH 1200 AVTODOMOV (BIVALNIH AVTOMOBILOV)…pdf-brez rešitve
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) …pdf/video

(NAL=81)...NA TRAVNIKU JE 5000 OVAC. NA SLUČAJEN NAČIN SMO V VZOREC IZBRALI 150 OVAC…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=82)...NA PODROČJU, KJER JE 300.000 GOSPODINJSTEV, SO SLUČAJNO IZBRALI 1900 GOSPODIJSTEV…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=83)...MED 1000 ŠTUDENTI NA NEKI UNIVERZI SO NA SLUČAJEN NAČIN IZBRALI 200 ŠTUDENTOV IN JIH…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=84)...NA POHIŠTVENEM SEJMU, KI GA JE OBISKALO 23000 OBISKOVALCEV, SO 270 NAKLJUČNO IZBRANIH…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf

(NAL=85)...OCENITI ŽELIJO POVPREČNO STAROST GLEDALCEV NEKEGA ŠPORTNEGA DOGODKA. S SLUČAJNIM…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf

(NAL=86)...V NEKI OBČINI ŽELIJO OCENITI POVPREČNO ŠTEVILO KILOMETROV, KI JIH LETNO PREVOZI VOZNIK…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=87)...V SPLETNI PRODAJALNI ELEKTRONSKIH KNJIG ŽELIJO OCENITI POVPREČNO LETNO VREDNOST NAKUPA…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf/video

(NAL=88)...OCENITI ŽELIJO SKUPNO PORABO GORIVA ZA OSEBNA VOZILA Z DO 8 SEDEŽI V NEKI REGIJI, KJER JE…pdf-brez rešitve
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) …pdf

(NAL=90)...KAJ VELJA ZA KVOTNO VZORČENJE…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=92)...ZANIMALO NAS JE, KOLIKO UR SO SE ŠTUDENTI PRIPRAVLJALI NA PREIZKUŠNJO IZ STATISTIČNE ANALIZE…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=102)...KUPEC ŽELI PREVERITI, ALI POVPREČNA TEŽA PROIZVODOV V PREJETI POŠILJKI USTREZA DOLOČILOM…pdf-brez rešitve
12.02.2018 (statanal-ef-op0-pr14) …pdf/video

 

3) PREIZKUŠANJE DOMNEV…pdf

 

3.1) NESESTAVLJENA DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI…pdf

RAZLAGE:

25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

NALOGE:

(NAL=42)...KOVINA MORA VSEBOVATI 85 GRAMOV NEKE KOMPONENTE…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=43)...PROIZVAJALEC PROIZVAJA DVA TIPA PISAL ZA BELO TABLO: TIP B230, KI ZMORE 230 METROV DOLGO…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=44)...RAZISKOVALEC ŽELI DOKAZATI, DA JE POVPREČNA VIŠINA ŠTUDENTOV VEČJA OD M0. 30 ŠTUDENTOV…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=45)...RAZISKOVALEC ŽELI DOKAZATI, DA JE POVPREČNA VIŠINA ŠTUDENTOV VEČJA OD M0. 25 ŠTUDENTOV…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=52)...V SMUČARSKEM SREDIČU JIH JE ZANIMALO, ALI MED SPOLOMA OBSTAJA RAZLIKA V DNEVNEM…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

 

3.2) SESTAVLJENA DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI…pdf

RAZLAGE:

16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …DOMNEVA O (ENI) ARITMETIČNI SREDINI…pdf/video
10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) …DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI…pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI…pdf/video

NALOGE:

(NAL=21)...V NEKI RAZISKAVI JIH JE ZANIMALA POVPREČNA TEDENSKA PORABA ŠTUDENTOV ZA HRANO…pdf-brez rešitve
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=22)...PROIZVAJALEC MESNIH NAMAZOV ZARADI VEČJE OBSTOJNOSTI V SVOJE IZDELKE DODAJA…pdf-brez rešitve
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=23)...JASMINA, KI JE ZAPOSLENA V PRODAJALNI KRUHA IN PECIVA »MLAKA«, OPAŽA…pdf-brez rešitve
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=24)...PROIZVAJALEC AVTOMOBILOV ZAGOTAVLJA, DA JE PRI NJEGOVEM MODELU OSEBNEGA AVTOMOBILA…pdf-brez rešitve
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=27)...POVPREČNI PROMET V LOKALIH ZA HITRO PRIPRAVO HRANE, KI SO LAST MULTINACIONALKE…pdf-brez rešitve
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=35)...PROIZVAJALEC AVTOMOBILSKIH PNEVMATIK ZA DOLOČEN TIP PNEVMATIK ZAGOTAVLJA…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=58)...IZ POPULACIJE STARIH JADARNIC, KI SO BILE NAPRODAJ PREKO SPLETNEGA PORTALA ZA PRODAJO…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=89)...TRGOVEC Z GRADBENIM MATERIALOM JE PRI DOBAVITELJU NABAVIL VEČJO KOLIČINO VRE CEMENTA…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

 

3.3) DOMNEVA O VARIANCI (STANDARDNEMU ODKLONU)…pdf

RAZLAGE:

18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …DOMNEVA O VARIANCI (STANDARDNEMU ODKLONU)…pdf/video

NALOGE:

(NAL=28)...TRŽNA INŠPEKCIJA ŽELI PREVERITI, KOLIKŠNO JE VARIRANJE STOPNJE ALKOHOLA…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=29)...PROIZVAJALEC IZDELUJE TRANSPORTNE MEHANIZME ZA INDUSTRIJSKE OBRATE…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

 

3.4) DOMNEVA O DELEŽU ENOT…pdf

RAZLAGE:

18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …DOMNEVA O DELEŽU ENOT…pdf/video

NALOGE:

(NAL=30)...PROIZVAJALEC SVEDROV ZA BETON ZAGOTAVLJA, DA 80% NJEGOVIH SVEDROV S PREMEROM 22 MM…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

 

3.5) DOMNEVA O ENAKOSTI DVEH ARITMETIČNIH SREDIN ZA ODVISNA VZORCA - PREIZKUS DVOJIC…pdf

RAZLAGE:

18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

NALOGE:

(NAL=31)...ZVEZA POTROŠNIKOV ŽELI DOKAZATI, DA PRODAJALCI SVEČ NA STOJNICAH PRED POKOPALIŠČI…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=32)...DA BI UGOTOVILI, ALI OBSTAJAJO RAZLIKE V UČINKOVITOSTI MED POSTOPKOMA A IN B…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=33)...ŽELELI SO UGOTOVITI, ALI JE POVEČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJE VPLIVALO NA…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

(NAL=34)...ZBRALI SMO PODATKE O MESEČNIH KOLIČINAH PADAVIN, IZMERJENIH NA LETALIŠČU PORTOROŽ…pdf-brez rešitve
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) …pdf/video

 

3.6) DOMNEVA O ENAKOSTI DVEH VARIANC ZA NEODVISNA VZORCA…pdf

RAZLAGE:

23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …DOMNEVA O ENAKOSTI DVEH VARIANC ZA NEODVISNA VZORCA…pdf/video

NALOGE:

(NAL=36)...NEKA VELIKA ZALOŽBA PRODA POMEMBEN DELEŽ PROIZVODNJE KNJIG PREK AKVIZITERJEV…pdf-brez rešitve
23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …pdf/video

 

3.7) DOMNEVA O ENAKOSTI DVEH ARITMETIČNIH SREDINAH ZA NEODVISNA VZORCA - PREIZKUS SKUPIN…pdf

RAZLAGE:

23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …pdf/video

NALOGE:

(NAL=37)...PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV NA NEKI UNIVERZI JE ZANIMALO, ALI SE CELOTNI STROŠKI ŠTUDIJA…pdf-brez rešitve
23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …pdf/video

(NAL=38)...NA EKONOMSKI FAKULTETI SO ŽELELI PREVERITI, ALI SO ŠTIPENDIJE ŠTUDENTOV ODVISNE OD…pdf-brez rešitve
23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …pdf/video

(NAL=39)...NA NEKI GIMNAZIJI SO ŽELELI UGOTOVITI, ALI SE DIJAKI IN DIJAKINJE 4, LETNIKA RAZLIKUJEJO…pdf-brez rešitve
23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …pdf/video

(NAL=97)...NASLEDNJE BESEDILO IN RAČUNALNIŠKI IZPIS SE NANAŠATA NA TO IN ŠE NA NEKAJ NASLEDNJIH…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

 

3.8) DOMNEVA O ENAKOSTI VEČ ARITMETIČNIH SREDIN ZA NEODVISNE VZORCE…pdf

RAZLAGE:

23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …DOMNEVA O ENAKOSTI VEČ ARITMETIČNIH SREDIN ZA NEODVISNE VZORCE…pdf/video

NALOGE:

(NAL=40)...ŽELELI SO UGOTOVITI, ALI SE POVPREČNA CENA ZELJA RAZLIKUJE MED PROIZVODNIMI PODROČJI…pdf-brez rešitve
23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) …pdf/video

(NAL=41)...V NEKEM ZAVODU SO ŽELELI PROUČITI, KAKŠEN JE VPLIV STAROSTI NA ŠTEVILO BOLNIŠKIH…pdf-brez rešitve

 

3.9) DOMNEVE O FREKVENCAH (KONTINGENCA, ASOCIACIJA, PREIZSKUS SKLADNOSTI PORAZDELITVE)…pdf

RAZLAGE:

21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …KONTINGENCA IN ASOCIACIJA…pdf/video
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …PREIZKUS SKLADNOSTI PORAZDELITVE…pdf/video

NALOGE:

(NAL=53)...V TURISTIČNI ZVEZI JIH JE ZANIMALO, ALI OBSTAJA POVEZANOST MED STAROSTJO TURISTA IN DRŽAVO…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=73)...V PROMOCIJSKEM ODDELKU KULTURNEGA FESTIVALA SO ŽELELI UGOTOVITI, ALI OBSTAJA…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=74)...ŽELELI SO UGOTOVITI, ALI SE DOMAČI TURISTI DRUGAČE ODLOČAJO ZA KRAJ LETOVANJA KOT TUJI…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=75)...V NEKEM TURISTIČNEM KRAJU ŽELIJO RAZŠIRITI MREŽO POTI NAMENJENIH SVOJIM GOSTOM…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=76)...AVTOMATSKA KAMERA JE ZABELEŽILA V ZADNJEM TEDNU NASLEDNJE ŠTEVILO AVTOMOBILOV, KI SO…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=77)...ŽELELI SO UGOTOVITI, ALI JE PRODAJA PROIZVODA A ODVISNA OD VRSTE TRGOVINE. V VZOREC…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=78)...NA NEKI GIMNAZIJI SO ŽELELI PREVERIT, ALI SE JE USPEŠNOST NJIHOVIH DIJAKOV NA MATURI IZ…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=96)...ZA ŠTUDENTE, KI SO PRISTOPILI NA PRVI IZPITNI ROK IZ STATISTIKE, SMO ZBRALI PODATKE O SPOLU…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

 

4) REGRESIJA…pdf

 

4.1) ENOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA…pdf

RAZLAGE:

16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …ENOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA…pdf/video

NALOGE:

(NAL=25)...Z VZORCEM, KI JE ZAJEL 6 TRIČLANSKIH GOSPODINJSTEV, SO PROUČEVALI ODVISNOST IZDATKOV ZA…pdf-brez rešitve
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) …pdf/video

(NAL=26)...NA RAČUNALNIŠKEM IZPISU 3 JE PODANA REGRESIJSKA FUNKCIJA. ZANIMALO NAS JE, KAKO STROŠEK…pdf-brez rešitve
13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) …pdf/video

(NAL=106)...KATERA IZMED NAVEDENIH ZNAČILNOSTI JE PREDPOSTAVKA MODELA ENOSTAVNE LINEARNE…pdf-brez rešitve
25.05.2018 (statanal-ef-op0-pr16) …pdf/video

(NAL=107)...V VZOREC SMO IZBRALI OSEMNAJST UPOKOJENCEV IN ZBRALI PODATKE O VIŠINI NJIHOVIH POKOJNIN…pdf-brez rešitve
13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) …POPRAVEK NALOGE…pdf/video
25.05.2018 (statanal-ef-op0-pr16) …pdf/video

 

4.2) MULTIPLA REGRESIJSKA FUNKCIJA

NALOGE:

(NAL=50)...V VELIKI ZAVAROVALNICI JIH JE ZANIMALA ODVISNOST ŽIVLJENJSKE DOBE STRANKE OD ŽIVLJENJSKE…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=94)...NACIONALNO TURISTIČNO ZDRUŽENJE JE V OKVIRU PRIPRAV NA NOVO SEZONO PODROBNO…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=98)...NA PODLAGI PODATKOV IZ LETA 1972 BI ZA VZOREC AMERIŠKIH ZVEZNIH DRŽAV RADI UGOTOVILI…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

 

5) ČASOVNE VRSTE…pdf

 

5.1) TREND…pdf

RAZLAGE:

25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …RAZLAGA TRENDA…pdf/video

NALOGE:

(NAL=49)...NA PODLAGI LETNIH PODATKOV O BRUTO DOMAČEM PROIZVODU NA PREBIVALCA (BDPP), KI GA JE…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) …pdf/video

(NAL=79)...NEKO TRGOVSKO PODJETJE SKUŠA PROVOMIRATI SVOJO PONUDBO TUDI PREKO INTERNETA…pdf-brez rešitve
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=80)...MONTAŽNO PODJETJE JE V PRETEKLEM PETLETNEM OBDOBJU INSTALIRALO NASLEDNJE ŠTEVILO…pdf-brez rešitve
13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) …pdf/video
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) …pdf/video

(NAL=93)...KAJ LAHKO TRDIMPO ZA POJAV, KI SE SPREMINJA SKOZI ČAS, PRI OCENJEVANJU LINEARNEGA TRENDA…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=100)...V NEKEM PODJETJU SE JE STANJE DOLGA V 1000 EUR (STANJE OPAZUJEMO OB KONCU LETA)…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=104)...V NEKEM PODJETJU SE JE STANJE DOLGA V 1000 EUR (STANJE OPAZUJEMO OB KONCU LETA)…pdf-brez rešitve
25.05.2018 (statanal-ef-op0-pr16) …pdf/video

 

5.2) PERIODIČNA KOMPONENTA - METODA KVOCIENTOV NA VRSTO DRSEČIH SREDIN…pdf

RAZLAGE:

13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) …RAZLAGA SPREMENJENE FORMULE ZA IZRAČUN DRSEČIH SREDIN…pdf/video
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …RAZLAGA PERIODIČNE KOMPONENTE…pdf/video

NALOGE:

(NAL=46)...V NEKEM MESTU SO ZBRALI DNEVNE PODATKE O ŠTVILU POTNIKOV NA AVTOBUSIH MESTNEGA…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=47)...TRGOVSKO PODJETJE, KI UVAŽA KOLESA, ŽELI PROUČITI PERIODIČNO KOMPONENTO V ČASOVNI VRSTI…pdf-brez rešitve
13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) …DODATNA RAZLAGA FORMULE ZA DRSEČE SREDINE…pdf/video
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=48)...OSNOVA ZA VZOREC SO PODATKI O ŠTEVILU POTNIKOV NA MESTNEM PROMETU, KI SO JIH ZBRALI…pdf-brez rešitve
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) …pdf/video

(NAL=95)...V LOKALNI TURISTIČNI ORGANIZACIJI SO NA PODLAGI ČETRTLETNIH PODATKOV ANALIZIRALI …pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=99)...V NEKI PEKARNI SO OPAZILI, DA KOLIČINA PRODANIH SIROVIH ŠTRUČK V RAZLIČNIH DELIH DNEVA…pdf-brez rešitve
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) …pdf/video

(NAL=105)...V NEKI PEKARNI SO OPAZILI, DA KOLIČINA PRODANIH SIROVIH ŠTRUČK V RAZLIČNIH DELIH DNEVA…pdf-brez rešitve
25.05.2018 (statanal-ef-op0-pr16) …pdf/video

(NAL=110)...V TABELI 1 SO PRIKAZANI ČETRTLETNI PODATKI O ŠTEVILU PREVOŽENIH POTNIŠKIH KILOMETROV…pdf-brez rešitve
13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) …pdf/video

 

VSA PREDAVANJA

14.06.2019 (statanal-ef-op3-pr1) ...NI zgoraj…NALOGA IZ VAJ; #EPSILON OKOLICA LIMITE ZAPOREDJA, #OMEJENOST IN MONOTONOST ZAPOREDJA…pdf/video
14.03.2019 (statanal-ef-op0-pr20) ...NI zgoraj…NALOGA IZ NORMALNE PORAZDELITVE…pdf/video
13.02.2019 (statanal-ef-op0-pr19) ...JE zgoraj…NALOGA IZ LINEARNEGA TRENDA, LINEARNE REGRESIJE (OBKROŽEVANJE), NEKAJ RAZLAG ZA METODO DRSEČIH SREDIN IN KOMENTAR NALOGE IZ VAJ…pdf/video
27.12.2018 (statanal-ef-op1-pr1) ...NI zgoraj…ODČITAVANJE IZ OBRAZCEV…pdf/video
15.11.2018 (statanal-ef-op0-pr18) ...NI zgoraj…DVE NALOGI IZ NORMALNE PORAZDELITVE…pdf/video
25.05.2018 (statanal-ef-op0-pr16) ...JE zgoraj…NEKAJ NALOG ZA DRUGI KOLOKVIJ (ODVISNOST, TREND, PERIODIČNOST)…pdf/video
12.02.2018 (statanal-ef-op0-pr14) ...JE zgoraj…NEKAJ RAČUNSKIH NALOG IZ ENGA TESTA…pdf/video
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr9) ...JE zgoraj…NESESTAVLJENA DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI, DRSEČE SREDINE (PERIODIČNOST), TREND…pdf/video
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr5) ...JE zgoraj…VZORČENJE, OCENJEVANJE PARAMETROV, VELIKOST VZORCA…pdf/video
25.01.2018 (statanal-ef-op0-pr10) ...JE zgoraj…REŠEN TEST STATISTIČNE ANALIZE (VPŠ)…pdf/video
23.01.2018 (statanal-ef-op0-pr8) ...JE zgoraj…DOMNEVA O RAZLIKI MED DVEMA VARIANCAMA, PREIZKUS SKUPIN, DOMNEVA O VEČ ARITMETIČNIH SREDINAH…pdf/video
21.01.2018 (statanal-ef-op0-pr15) ...JE zgoraj…KONTINGENCA, ASOCIACIJA, PREIZKUS SKLADNOSTI PORAZDELITVE, TREND…pdf/video
16.01.2018 (statanal-ef-op0-pr6) ...JE zgoraj…DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI IN ENOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA…pdf/video
10.01.2018 (statanal-ef-op0-pr1) ...JE zgoraj…NORMALNA PORAZDELITEV, ARITMETIČNA SREDINA, DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI…pdf/video
22.08.2017 (statanal-ef-op0-pr13) ...JE zgoraj…MEŠANE NALOGE IZ TESTOV IN KOLOKVIJEV…pdf/video
15.06.2017 (statanal-ef-op0-pr17) ...NI zgoraj…MULTIPLA REGRESIJA, DUMMY SPREMENLJIVKE (MTRD), FAKTORSKA ANALIZA (MTRD)…pdf/video
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) ...JE zgoraj…DODATNO IZ VZORČENJA (TEORIJE IN NALOGE ZA OBKROŽEVAT) (TRETJI DEL)…pdf/video
11.02.2017 (statanal-ef-op0-pr11) ...JE zgoraj…DODATNO IZ VZORČENJA (TEORIJE IN NALOGE ZA OBKROŽEVAT) (DRUGI DEL)…pdf/video
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) ...JE zgoraj…NEKAJ DODATNIH NALOG IZ NORMALNE PORAZDELITVE, TUDI OBKROŽEVANJE IN TEORETIČNE (1. DEL)…pdf/video
11.03.2015 (statanal-ef-op0-pr3) ...JE zgoraj…NEKAJ DODATNIH NALOG IZ NORMALNE PORAZDELITVE, TUDI OBKROŽEVANJE IN TEORETIČNE (2. DEL)…pdf/video
10.03.2015 (statanal-ef-op0-pr11) ...JE zgoraj…DODATNO IZ VZORČENJA (TEORIJE IN NALOGE ZA OBKROŽEVAT) (PRVI DEL)…pdf/video
05.03.2015 (statanal-ef-op0-pr2) ...JE zgoraj…NEKAJ O SPREMENLJIVKAH, KVANTILIH IN TEORIJA NORMALNE PORAZDELITVE…pdf/video
30.01.2014 (statanal-ef-op0-pr12) ...JE zgoraj…NALOGE IZ VZORČENJA (RAČUNSKE IN ZA OBKROŽEVAT)…pdf/video
08.11.2012 (statanal-ef-op0-pr4) ...JE zgoraj…VRSTE VZORČENJA…pdf/video
18.01.2018 (statanal-ef-op0-pr7) ...JE zgoraj…DOMNEVA O ARITMETIČNI SREDINI, O VARIANCI, O DELEŽU ENOT, PREIZKUS DVOJIC…pdf/video