X

 

VSA PREDAVANJA (po opusih)

26.08.2019 (stat-fdv-op1-pr5) ...NI zgoraj…REGRESIJA, NEKAJ NALOG IZ TESTOV…pdf/video
23.08.2019 (stat-fdv-op1-pr4) ...NI zgoraj…POVEZANOST MED NOMINALNIMI IN ORDINALNIMI SPREMENLJIVKAMI…pdf/video
22.08.2019 (stat-fdv-op1-pr3) ...NI zgoraj…INTERVALNA OCENA, MEŠANE NALOGE IZ IZPITA…pdf/video
21.08.2019 (stat-fdv-op1-pr2) ...NI zgoraj…PONOVITEV NORMALNE, DOMNEVA O DELEŽU IN ARITMETIČNI SREDINI…pdf/video
16.08.2019 (stat-fdv-op1-pr1) ...NI zgoraj…NORMALNA PORAZDELITEV…pdf/video