X

 

1) KOTNE FUNKCIJE … PDF

 

1.1) OSNOVNE FORMULE ZA KOTNE FUNKCIJE

17.09.2019 (mat-sr-op37-pr2) …OSNOVNE FORMULE ZA KOTNE FUNKCIJE … PDF/video

1.2) KROG ENOTE

06.10.2019 (mat-sr-op20-pr10) …KROG ENOTE … PDF/video

OSNOVNE FORMULE ZA KOTNE FUNKCIJE

27.09.2019 (mat-sr-op37-pr3) …KROG ENOTE … PDF/video

1.3) TABELA OSTRIH KOTOV

09.10.2019 (mat-rutine-op1-pr4) …TABELA OSTRIH KOTOV … PDF/video

PRIŠTEVANJE/ODŠTEVANJE PI (180°)

30.09.2019 (mat-sr-op37-pr4) …TABELA OSTRIH KOTOV … PDF/video
27.09.2019 (mat-sr-op37-pr3) …TABELA OSTRIH KOTOV … PDF/video
17.09.2019 (mat-sr-op37-pr2) …TABELA OSTRIH KOTOV … PDF/video

1.4) SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ

08.10.2019 (mat-rutine-op1-pr3) …SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ … PDF/video
17.09.2019 (mat-sr-op37-pr2) …SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ … PDF/video

TABELA OSTRIH KOTOV

 

1.5) PERIODE KOTNIH FUNCKIJ

08.10.2019 (mat-rutine-op1-pr3) …PERIODE KOTNIH FUNCKIJ … PDF/video

1.6) PRIŠTEVANJE/ODŠTEVANJE PI (180°)

08.10.2019 (mat-rutine-op1-pr3) …PRIŠTEVANJE/ODŠTEVANJE PI (180°) … PDF/video

SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ

 

1.7) KOTNE FUNKCIJE SUPLEMENTARNIH KOTOV

08.10.2019 (mat-rutine-op1-pr3) …KOTNE FUNKCIJE SUPLEMENTARNIH KOTOV … PDF/video

SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ

 

1.8) KOTNE FUNKCIJE KOMPLEMENTARNIH KOTOV

08.10.2019 (mat-rutine-op1-pr3) …KOTNE FUNKCIJE KOMPLEMENTARNIH KOTOV … PDF/video

SODOST/LIHOST KOTNIH FUNKCIJ

 

1.9) KOTNE FUNKCIJE DVOJNIH KOTOV

17.09.2019 (mat-sr-op37-pr2) …KOTNE FUNKCIJE DVOJNIH KOTOV … PDF/video

1.10) ADICIJSKI IZREKI

17.09.2019 (mat-sr-op37-pr2) …ADICIJSKI IZREKI … PDF/video

1.11) PREPROSTE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE

09.10.2019 (mat-rutine-op1-pr4) …PREPROSTE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE … PDF/video

TABELA OSTRIH KOTOV

 

1.12) RAZCEPNE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE

 

1.13) HOMOGENE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE

 

1.99) IZUMRLE RUTINE

30.09.2019 (mat-sr-op37-pr4) …TRIGONOMETRIČNE ENAČBE (KROG_ENOTE) … PDF/video

… glej rutino PREPROSTE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE

27.09.2019 (mat-sr-op37-pr3) …PREHOD NA OSTRI KOT … PDF/video

… glej rutino PRIŠTEVANJE/ODŠTEVANJE PI (180°)

17.09.2019 (mat-sr-op37-pr2) …PREHOD NA OSTRI KOT … PDF/video

… glej rutino PRIŠTEVANJE/ODŠTEVANJE PI (180°)

17.09.2019 (mat-sr-snovi) …TIPI TRIGONOMETRIČNIH ENAČB

… glej rutino RAZCEPNE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE in rutino HOMOGENE TRIGONOMETRIČNE ENAČBE

 

2) GEOMETRIJA … PDF

 

2.1) STOŽEC

13.10.2019 (mat-sr-op37-pr10) …TRETJI LETNIK, ERUDIO … PDF/video

2.2) PIRAMIDA

 

2.3) VALJ

 

2.4) PRIZMA

13.10.2019 (mat-sr-op37-pr10) …TRETJI LETNIK, ERUDIO … PDF/video

2.5) ENAKOSTRANIČNA IN ENAKOROBA TELESA

 

2.6) TRIKOTNIKI

 

2.7) ENAKOKRAKI TRIKOTNIK

 

2.8) PRAVOKOTNI TRIKOTNIK

 

2.9) ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK

 

2.10) PARALELOGRAM

 

2.11) PRAVOKOTNIK

 

2.12) KVADRAT

 

2.13) ROMB

 

2.14) TRAPEZ

 

2.15) ENAKOKRAKI TRAPEZ

 

2.16) DELTOID

 

2.17) KROG

 

2.18) KROŽNI LOK

 

2.19) KROŽNI IZSEK

 

2.20) PRAVILNI N-KOTNIK